Little Town in Siberia contest

Отчет с контеста от LTS

January 19, 2014